Vision for Fuglebjerg Multipark

Fuglebjerg Multipark er et nyt mødested, der tager form af en bypark, med rig mulighed for forskellige aktiviteter for alle aldersgrupper. Projektet bakkes op af mere end 1000 borgere fra Fuglebjerg og omegn, sammen med omegnens foreninger, skoler, institutioner mm.

Forhåbningen er at gøre Fuglebjerg til en mere levende og attraktiv by. Multiparken bliver opført på et ca. 6000 m2 stort areal, beliggende midt i centrum af Fuglebjerg. Projektet sker i et tæt samarbejde mellem styregruppen og Næstved Kommune.
FORMÅL

Fuglebjerg mangler et spontant samlingspunkt der kan bringe områdets beboere tættere på hinanden. Navnligt for det stigende antal børnefamilier og unge i byen, som mangler et mødested med aktiviteter, hvor man ikke nødvendigvis skal “melde sig ind” for at være med.

Der fokuseres på spontane aktiviteter og motion, gennem aktiv leg og socialt samvær. Derfor er det nærliggende at interessen falder på en multipark bestående af, skaterområde, legeplads, scene, BMX-bane mm., som placeres i en park med grønne områder, torv, stier, bænke og belysning mm.

Målet er at bygge bro mellem borgerne i området og samle dem om aktiviteter hvor alle kan deltage. Samtidig vil vi forebygge kriminalitet og kedsomhed hos de mange unge, som er tvunget til at “hænge ud” tilfældige steder i byen, fordi der mangler et sted man kan tage hen.

FUNKTION

I overvejelserne omkring multiparken, er der lagt stor vægt på at skabe balance mellem størrelse og funktion og vi har hele tiden i baghovedet, at multiparken skal være mangfoldig og tilpasses alle årets traditioner. Bla. ved at gøre indholdet i parken så multifunktionelt som muligt.Multiparken placeres under ét minuts gang fra busterminalen, skolen og hallen.


BORGERNES INDFLYDELSE

Det er meget vigtigt, at borgerne- især de unge, er med helt fra start, så de føler at det er deres projekt. De inddrages derfor under hele processen, så det bliver deres ideer og ønsker der kommer til at afgøre hvilke aktiviteter der kommer i multiparken.

For at få de yngste børn med, har der været en løbende involvering af både skoler, ungdomsklubber, børnehaver og pasningsordninger. De unge mellem 18 - 25 er også repræsenteret i foreningens bestyrelse.
AMBITIONER

Ambitionen er at multiparken skal udføres i højeste kvalitet, både for at opnå en lang levetid, men også for at minimere udgifterne til vedligeholdelse. Multiparken skal tilpasses det danske klima, og være så miljøvenligt som muligt. Naturmaterialer bliver prioriteret højest.

Erfaringer fra andre parker i landet viser, at når kvaliteten er i top, så tiltrækker det folk i en stor radius. Hermed vil multiparken tiltrække publikum fra hele lokalområdet.

Projektet omfatter også en generel forskønnelse af hele centrum i Fuglebjerg.

Følg projektet på facebook gruppen Fuglebjerg Multipark

Fuglebjerg Multipark

Byagervej 4

4250 Fuglebjerg