HISTORIE

Februar 2024

 • Tegningen af den endelige Legeplads/Sansehave begynder

 • Der er opnået tilsagn for 1.8 mio ud af samlede 3 mio det koster at lave legeplads/sansehave
 • September 2023

 • Nordeafonden giver tilsagn om knap 1.000.000 kr til legeplads, sansehave mm. på området omkring Multihuset
 • Juni 2023

 • Multihuset indvies 24. juni
 • November 2022

 • 15.11.2022 Næstved Kommune bevilger 300.000 kr til Legeplads i Fuglebjerg Multipark
 • November 2022

 • Rejsegilde i multihuset
 • Oktober 2022

 • Etablering af stisystem

 • Indkøb af 4 stk. bord/bænkesæt

 • Byggeri af multihuset starter

 • Hænge-ud-stedet bliver opført
 • September 2022

 • Lokale og Anlægsfonden bevilger 200.000 kr til hænge-ud-stedet
 • August 2022


 • Etablering af vandforsyning

 • Byggemodning i multiparken påbegyndes
 • Juli 2022

 • Skitser over Legeplads er færdige
 • Juni 2022

 • More Play Puljen giver tilsagn om 200.000 til legeplads
 • Maj 2022

 • Håndværkere til opførelsen af Fuglebjerg Multihus udvælges:

  -TM Enterprise, Fuglebjerg

  -Michael Christiansen Snedker & Tømrermester, Flemstofte

  -JM Kloak og Anlæg ApS

  -JJ Tagdækning, Sneslev

  -Elkompas, Fuglebjerg

  -Vestsjællands Stillads Service Aps, Fuglebjerg

  -Wesselhoff Multiservice, Sandved

  -Tegnestuen Bornholdt, Esbjerg

  -KP Bygeteknisk tegnestue, Esbjerg

  -TEQTON, Fuglebjerg

  -Tornemark VVS

  -BH Gulve, Fuglebjerg

  -BYGMA, Næstved

  -Smed PBR2013, Skælskør
 • April 2022

 • Næstved kommune bevilger 650.000 kr til medfinansering af nyt multihus
 • Februar 2022

 • Der dannes en multihus-gruppe på 20 frivillige mellem 15-60 år
 • Marts 2022

 • Der søges om 300.000 kr i Næstved kommunes legepladspulje

 • Søgning af fondsmidler til legeplads starter
 • 15 December 2021

 • Nordeafonden støtter med 1.000.000 kr til Fuglebjerg Multihus
 • September 2021

 • Den nye BMX-bane åbner
 • September 2021

 • Ansøgning om multihus sendes til Nordeafonden

 • Der såes græs på hele området
 • Juni 2021

 • Hele området planeres for at skabe det endelige terræn til multiparken.

 • Buske og træer ryddes for at skabe udsyn.
 • Marts 2021

 • Kultur og Demokratiudvalget bevilger 150.000 til opstart af multihus/overdækning ved bowlen
 • Marts 2021

 • Det besluttes at lave en BMX-bane på området.

 • Der indgåes en aftale med Næstved Kommune om at levere græs, hvis vi selv planerer området.
 • Februar 2021

 • Næstved Kommune ansøges om midler til multihus, en offentlig legeplads og stier

 • Styregruppen laver en ny strategi for området, hvor elementerne i multiparken bliver etableret i etaper. Det besluttes at et multihus og legeplads får førsteprioritet.
 • Januar 2021

 • Vi får afslag fra Realdania og LOA på støtte til det samlede multipark projekt.
 • September 2020

 • Ansøgning på 5.000.000 sendes til Realdania og LOA
 • August 2020

 • Arkitekterne afleverer de endelige tegninger af "Mødestedet" Fuglebjerg Multipark.
 • Juli 2020

 • Ansøgning sendes til Kultur og Demokratiudvalget i Næstved Kommune.
 • April 2020

 • Workshop og fremvisning af skitser for alle byens borgere, bliver aflyst på grund af Corona.
 • Marts 2020

 • Der afholdes workshop for de unge på Fuglebjerg Skole.
 • Februar 2020

 • Næstved Kommune opsætter nye affaldsspande og bænke på området.

 • Styregruppen vælger arkitektfirmaet Møller & Grønborg fra Aarhus, til at tegne Fuglebjerg Multipark.
 • Januar 2020

 • Styregruppen indleder en borgerinddragelse i Fuglebjerg og omegn om en ny multipark.

 • Styregruppen vælger rådgiverfirmaet “Se til siden”, fra Fredensborg.
 • December 2019

 • Landsbyklyngen samler en styregruppe der skal udfærdige ansøgningen til Realdania.
 • November 2019

 • Landsbyklyngen modtager et tilsagn på 200.000 kr fra Realdania, Lokale & Anlægsfonden og Næstved Kommune, til realisering og tegning af projekt “Mødestedet” (Fuglebjerg Multipark).
 • Juni 2019

 • Der indledes et samarbejde med FST og FIF, i et forsøg på at inddrage kunstgræsbaner og klubhuset i projektet.
 • April 2019

 • Foreningen Fuglebjerg Multipark og Landsbyklyngen indgår et samarbejde, om at gøre Fuglebjerg Multipark til projekt “Mødestedet”.
 • Februar 2018

 • Projektet står stille i en længere periode fordi der arbejdes på at finde flere kræfter og finansiering til færdiggørelsen af multiparken.
 • Januar 2018

 • Byggeriet af 1. etape (skater-bowlen) står færdigt.
 • Oktober 2017

 • Byggeriet af 1. etape (skater-bowlen) starter. Firmaet Glifberg + Løkke står for byggeriet.
 • April 2017

 • Fuglebjerg Multipark modtager 800.000 kr fra Næstved Kommune og LAG (EU midler).
 • Januar 2017

 • Næstved Kommune godkender at arealet bliver udstykket til Multipark område.
 • November 2016

 • Foreningen Fuglebjerg Multipark stiftes, hvorefter planlægningen for området går i gang. Planen bliver at området skal ramme alle aldersgrupper, og skal derfor opføres som en kombineret folke og skaterpark, som skal bygges i fire etaper.

 • 1. skaterbane
  2. legeplads
  3. asfalt-cykelbane
  4. folkepark med lys, stier og bænke osv.

  Juni 2015

 • Ideen om Fuglebjerg Multipark opstår fordi der mangler et sted med aktiviteter for børn og unge i Fuglebjerg. Det tomme område på den gamle dyreskueplads (bag Netto), udpeges som det sted hvor en fremtidig multipark skal opføres.
 • Fuglebjerg Multipark

  Byagervej 4

  4250 Fuglebjerg