FUGLEBJERG MULTIPARK

Fuglebjerg Multipark er et nyt mødested, der tager form af en bypark, med rig mulighed for forskellige aktiviteter for alle aldersgrupper. Projektet bakkes op af mere end 1000 borgere fra Fuglebjerg og omegn, sammen med omegnens foreninger, skoler, institutioner mm.

Forhåbningen er også at gøre Fuglebjerg til en mere levende og attraktiv by. Multiparken bliver opført på et ca. 6000 m2 stort areal, beliggende midt i centrum af Fuglebjerg. Projektet sker i tæt samarbejde med Næstved Kommune og private fonde.FORMÅL

Fuglebjerg mangler et spontant samlingspunkt, der kan bringe områdets beboere tættere på hinanden. Navnligt for det stigende antal børnefamilier og unge i byen, som mangler et mødested med aktiviteter, hvor man ikke nødvendigvis skal “melde sig ind” for at være med.

Der fokuseres på spontane aktiviteter og motion, gennem aktiv leg og socialt samvær. Derfor er det nærliggende at interessen falder på en multipark bestående af, skaterområde, legeplads, scene, cykelbane mm., som placeres i en park med grønne områder, torv, stier, bænke og belysning mm.

Målet er at bygge bro mellem borgerne i området, og samle dem om aktiviteter hvor alle kan deltage. Samtidig kan man forebygge kriminalitet og kedsomhed hos de mange unge, som er tvunget til at “hænge ud” tilfældige steder i byen, fordi der mangler et sted man kan tage hen.

FUNKTION

I overvejelserne omkring multiparken, er der lagt stor vægt på at skabe balance mellem størrelse og funktion. Hvis multiparken bliver for lille og simpel, risikerer den at “gå af mode”. Derfor har vi hele tiden i baghovedet at multiparken skal være mangfoldig, og tilpasses alle årets traditioner, ved at gøre alle aktiviteterne så multifunktionelle som muligt.Multiparken placeres under ét minuts gang fra både busterminalen, skolen og hallen, og der er rigelige parkeringsmuligheder i området.

BORGERNES INDFLYDELSE

Det er meget vigtigt at borgerne er med helt fra start, så de føler at det er deres projekt. De inddrages derfor under hele processen, igennem løbende workshops, så det bliver deres ideer og ønsker der kommer til at afgøre hvilke aktiviteter der kommer i multiparken.

For at få de yngste børn med, har der været en løbende involvering af både skoler, ungdomsklubber, børnehaver og pasningsordninger. De unge mellem 18 - 25 har dannet deres eget fællesskab, Flying Youth, som også er repræsentanter ved planlægningen af multiparken.AMBITIONER

Ambitionen er at multiparken skal udføres i højeste kvalitet, både for at opnå en lang levetid, men også for at minimere udgifterne til vedligeholdelse. Multiparken skal tilpasses det danske klima, og være så miljøvenligt som muligt. Naturmaterialer bliver prioriteret højest.

Erfaringer fra andre parker i landet viser, at når kvaliteten er i top, så tiltrækker det folk i en stor radius. Hermed vil multiparken tiltrække publikum fra hele lokalområdet, men også fra Næstved, Slagelse, Ringsted, Sorø og Skælskør. Den rette størrelse og kvalitet vil også kunne danne grundlag for afholdelse af konkurrencer.

Projektet omfatter også en generel forskønnelse af hele centrum i Fuglebjerg.

Følg projektet på facebook gruppen Fuglebjerg Multipark